องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันผัดหมี่ ส้มตำลีลาตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]114
142 ใบสมัครเข้าร่วมประกวดไก่พื้นเมืองประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]77
143 โครงการประกวดไก่พื้นเมืองประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]108
144 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพานิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2557 ]79
145 การแต่งตั้งสำนักทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 30 ก.ย. 2557 ]80
146 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน แจ้งกำหนดการสำรวจที่ดินและยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 21 ต.ค. 2556 ]112
147 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 [ 8 ก.พ. 2556 ]110
148 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน [ 30 พ.ย. 542 ]108
149 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 30 พ.ย. 542 ]77
150 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 30 พ.ย. 542 ]76
151 ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 542 ]79
152 มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 พ.ย. 542 ]77
153 มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 พ.ย. 542 ]107
154 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]77
155 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]107
156 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]76
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8