องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ปี2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ปี2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน