องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 กองพันทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 กองพันทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน