องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 23 พ.ค. 2566 ]14
2 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 2 พ.ค. 2566 ]3
3 ประกาศอบต.ชีบน ลงวันที่ 17 มี.ค.66 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.1) [ 21 มี.ค. 2566 ]12
4 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ สำหรับผู้ที่จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2566 ]10
5 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า [ 26 ม.ค. 2566 ]27
6 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) ลว.17ม.ค.66 [ 17 ม.ค. 2566 ]22
7 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ธ.ค. 2565 ]62
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 19 ธ.ค. 2565 ]23
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]31
10 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายอันเนื่องมากจาก "เหตุอุทกภัย"เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]33
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การสรรหาพนักงานจ้างประจำปี 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]44
12 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายอันเนื่องมากจาก "เหตุอุทกภัย" เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ลงวันที่ 15 พ.ย.65 [ 15 พ.ย. 2565 ]42
13 ประกาศสภาอบต.ชีบน เรื่อง ระเบีบบสภาอบต.ชีบนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]48
14 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 24 ต.ค. 2565 ]39
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอุทกภัย ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]67
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]0
17 บทความประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 26 ก.ย. 2565 ]105
18 นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน(พ.ศ.2566-2570) [ 6 ก.ย. 2565 ]87
19 รายงานผลการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลชีบน [ 17 พ.ค. 2565 ]45
20 นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]157
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9