องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ปีงบประมาณ 2568 [ 16 ก.พ. 2567 ]4
2 ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]6
3 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐร่วมตอบแบบประเมิน [ 5 ก.พ. 2567 ]4
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]22
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]16
6 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอบต.ชีบน [ 17 ต.ค. 2566 ]24
7 คำสั่งอบต.ชีบน ที่ 151/2566 ลว.16 ต.ค.66 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]10
8 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]3
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]2
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พ.ศ. 2566 [ 22 ก.ย. 2566 ]26
11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านเขว้า [ 15 ก.ย. 2566 ]22
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]27
13 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 [ 24 ส.ค. 2566 ]23
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังกำแพง-หนองอ้อ [ 13 มิ.ย. 2566 ]26
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถแ51-002แสายทางบ้านวังกำแพง-บ้านหนองอ้อ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านวังกำแพง [ 13 มิ.ย. 2566 ]26
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถแ51-002แสายทางบ้านวังกำแพง-บ้านหนองอ้อ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านวังกำแพง [ 13 มิ.ย. 2566 ]26
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 23 พ.ค. 2566 ]51
18 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 2 พ.ค. 2566 ]34
19 ประกาศอบต.ชีบน ลงวันที่ 17 มี.ค.66 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.1) [ 21 มี.ค. 2566 ]39
20 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการ สำหรับผู้ที่จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 13 ก.พ. 2566 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11