องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า [ 26 ม.ค. 2566 ]14
2 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) ลว.17ม.ค.66 [ 17 ม.ค. 2566 ]7
3 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ธ.ค. 2565 ]51
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 19 ธ.ค. 2565 ]9
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]15
6 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายอันเนื่องมากจาก "เหตุอุทกภัย"เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]16
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การสรรหาพนักงานจ้างประจำปี 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]32
8 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายอันเนื่องมากจาก "เหตุอุทกภัย" เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ลงวันที่ 15 พ.ย.65 [ 15 พ.ย. 2565 ]26
9 ประกาศสภาอบต.ชีบน เรื่อง ระเบีบบสภาอบต.ชีบนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]33
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอุทกภัย ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]54
11 บทความประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 26 ก.ย. 2565 ]88
12 นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน(พ.ศ.2566-2570) [ 6 ก.ย. 2565 ]72
13 นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]136
14 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 27 เม.ย. 2565 ]124
15 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]159
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ [ 10 มี.ค. 2565 ]158
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ [ 9 มี.ค. 2565 ]108
18 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ก.พ. 2565 ]94
19 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]140
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษ๊ป้ายประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]151
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9