องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 26 มิ.ย. 2567 ]13
2 ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 มิ.ย. 2567 ]1
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา และสถานที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]61
4 โครงการสถานีสุขภาพ Health Station [ 7 พ.ค. 2567 ]10
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา และสถานที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]76
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา และสถานที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยวิสามัญ ที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]120
7 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]23
8 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ปีงบประมาณ 2568 [ 16 ก.พ. 2567 ]23
10 ขอเชิญทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]20
11 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา และสถานที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]137
12 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐร่วมตอบแบบประเมิน [ 5 ก.พ. 2567 ]16
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา และสถานที่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]197
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]37
15 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 23 พ.ย. 2566 ]1
16 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]2
17 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]10
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]32
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]236
20 รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12