องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีค้างชำระ) ประจำปีจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีค้างชำระ) ประจำปีจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน