องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน