องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบแท่ง Class Series

    รายละเอียดข่าว

ระบบแท่ง Class Series
หลักการ. ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (แท่ง). * เป็นการจำแนกตำแหน่งที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน. ไว้เป็นกลุ่มอาชีพ และสายงาน (Class Series) เดียวกัน

    เอกสารประกอบ ระบบแท่ง Class Series
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน