องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน