องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 204 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]180
42 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 27 เม.ย. 2565 ]160
43 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]19
44 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การใช้นำ้อย่างประหยัด [ 31 มี.ค. 2565 ]117
45 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน [ 29 มี.ค. 2565 ]93
46 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]202
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ [ 10 มี.ค. 2565 ]209
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ [ 9 มี.ค. 2565 ]149
49 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 ก.พ. 2565 ]128
50 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการการจัดการขยะมูลฝอย [ 16 ก.พ. 2565 ]111
51 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 14 ก.พ. 2565 ]21
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน [ 2 ก.พ. 2565 ]51
53 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]191
54 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2565 ]19
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษ๊ป้ายประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]202
56 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ [ 20 ม.ค. 2565 ]131
57 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]20
58 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]21
59 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ [ 6 ม.ค. 2565 ]188
60 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ครั้งแรก [ 4 ม.ค. 2565 ]20
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11