องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 8 [ 25 ต.ค. 2564 ]79
42 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 9 [ 25 ต.ค. 2564 ]106
43 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 10 [ 25 ต.ค. 2564 ]83
44 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 11 [ 25 ต.ค. 2564 ]106
45 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 12 [ 25 ต.ค. 2564 ]80
46 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]80
47 แผนการดำเนินงาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]76
48 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ต.ค. 2564 ]75
49 ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]74
50 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]75
51 จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation) [ 27 ส.ค. 2564 ]108
52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]83
53 การปฏิบัติสำหับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อป้องเชื้อโควิด-19 [ 27 ส.ค. 2564 ]77
54 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 26 ส.ค. 2564 ]109
55 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ [ 24 ส.ค. 2564 ]109
56 เน้นยำ้เข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานศพ [ 24 ส.ค. 2564 ]79
57 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 23 ส.ค. 2564 ]76
58 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 23 ส.ค. 2564 ]78
59 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ [ 20 ส.ค. 2564 ]112
60 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 10 ส.ค. 2564 ]79
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8