องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 16 ธ.ค. 2564 ]123
22 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 16 ธ.ค. 2564 ]117
23 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 16 ธ.ค. 2564 ]116
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินฯ [ 19 พ.ย. 2564 ]115
25 การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ [ 1 พ.ย. 2564 ]116
26 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม [ 1 พ.ย. 2564 ]89
27 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 1 พ.ย. 2564 ]111
28 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 1 พ.ย. 2564 ]120
29 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]82
30 ประกาศ ผอ.กต.ชีบน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประงานงานการเลือกตั้งประจำอบต.ชีบน [ 27 ต.ค. 2564 ]110
31 ประกาศ กกต.ชีบน เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ต.ค. 2564 ]79
32 ประกาศ ผอ.กกต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ต.ค. 2564 ]100
33 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 25 ต.ค. 2564 ]113
34 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 25 ต.ค. 2564 ]80
35 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 25 ต.ค. 2564 ]104
36 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 3 [ 25 ต.ค. 2564 ]75
37 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 4 [ 25 ต.ค. 2564 ]80
38 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 5 [ 25 ต.ค. 2564 ]78
39 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 6 [ 25 ต.ค. 2564 ]107
40 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 7 [ 25 ต.ค. 2564 ]81
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8