องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 204 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 19 ธ.ค. 2565 ]48
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]59
23 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายอันเนื่องมากจาก "เหตุอุทกภัย"เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]56
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การสรรหาพนักงานจ้างประจำปี 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]62
25 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อและรายละเอียดความเสียหายอันเนื่องมากจาก "เหตุอุทกภัย" เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ลงวันที่ 15 พ.ย.65 [ 15 พ.ย. 2565 ]63
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]18
27 ประกาศสภาอบต.ชีบน เรื่อง ระเบีบบสภาอบต.ชีบนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]65
28 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]15
29 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 24 ต.ค. 2565 ]60
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากอุทกภัย ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]85
31 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]23
32 บทความประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 26 ก.ย. 2565 ]125
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยวิสามัญ 4 ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]18
34 นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน(พ.ศ.2566-2570) [ 6 ก.ย. 2565 ]105
35 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]16
36 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]21
37 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ปลอดบุหรี่ [ 20 ก.ค. 2565 ]18
38 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]22
39 รายงานผลการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลชีบน [ 17 พ.ค. 2565 ]61
40 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]22
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11