องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
ควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ควบคุมภายในระดับองค์กร ปค.1 [ 2 ธ.ค. 2565 ]35
2 ควบคุมภายในระดับองค์กร ปค.5 [ 2 ธ.ค. 2565 ]38
3 ควบคุมภายในระบบย่อยปย.2 (กองคลัง) [ 28 ก.พ. 2565 ]119
4 ควบคุมภายในระบบย่อยปย.1 (กองคลัง) [ 28 ก.พ. 2565 ]107
5 ควบคุมภายในระบบย่อย ปย.2(กองช่าง) [ 28 ก.พ. 2565 ]134
6 ควบคุมภายในระบบย่อย ปย.1(กองช่าง) [ 28 ก.พ. 2565 ]186
7 ควบคุมภายในระบบย่อย(กองการศึกษา) [ 28 ก.พ. 2565 ]127
8 ควบคุมภายในระบบย่อย ปย.1(กองสวัสดิการ) [ 28 ก.พ. 2565 ]113
9 ควบคุมภายในระบบย่อย ปย.2(กองสวัสดิการ) [ 28 ก.พ. 2565 ]111
10 ควบคุมภายในระบบย่อย ปย.1(สำนักปลัด) [ 28 ก.พ. 2565 ]116
11 ควบคุมภายในระบบย่อย ปย.2(สำนักปลัด) [ 28 ก.พ. 2565 ]104
12 ควบคุมระดับองค์กร ปค.4 [ 28 ก.พ. 2565 ]141
13 ควบคุมภายในระดับองค์กร ปค.5 [ 28 ก.พ. 2565 ]120
14 ควบคุมภายในระดับองค์กร ปค.1 [ 28 ก.พ. 2565 ]108
15 ควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย [ 11 พ.ย. 2558 ]116