องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]166
2 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]108
3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]103
4 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(อิเล็กทรอนิกส์)ของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]110
5 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]171
6 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]157
7 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]104
8 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]158
9 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]99
10 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]166
11 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องควบคุมตลาด พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]166
12 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]177
13 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]108
14 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]156
15 คู่มือการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย [ 3 พ.ค. 2564 ]92
16 นานาสาระกับภัยธรรมชาติและการเลี่ยงภัย [ 8 ก.ค. 2563 ]156
17 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 19 มิ.ย. 2563 ]99
18 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2561 [ 19 มิ.ย. 2563 ]154
19 ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย [ 15 มิ.ย. 2563 ]154
20 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ธ.ค. 2561 ]107
 
หน้า 1|2