องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ การต่อบัตรผู้พิการที่หมดอายุ [ 23 เม.ย. 2567 ]0
2 อบต.ชีบน รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุเเละผู้พิการ ปรจำปี 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]0
3 ประชาสัมพันธ์สิทธิเเละสวัสดิการของผู้สูงอายุ [ 25 ต.ค. 2566 ]1
4 ข้อมูลผู้พิการ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]0
5 ข้อมูลผู้สูงอายุ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]0
6 คู่มือประชาชน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 20 ต.ค. 2566 ]35
7 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]222
8 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]149
9 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]148
10 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(อิเล็กทรอนิกส์)ของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]154
11 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]217
12 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]198
13 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]145
14 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]205
15 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]143
16 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]212
17 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องควบคุมตลาด พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]212
18 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]227
19 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]162
20 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]203
 
หน้า 1|2|3