องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


ประชาสัมพันธ์ การต่อบัตรผู้พิการที่หมดอายุ

    รายละเอียดข่าว

กองสวัสดิการสังคม อบต.ชีบน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการที่บัตรหมดอายุหรือใก้ลหมดอายุ ก่อน 30 วัน ต่อบัตรประจำตัวผู้พิการเพื่อรักษาสิทธิ์ของตน    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ การต่อบัตรผู้พิการที่หมดอายุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน