องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อบังคับตำบล
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สป.สช ตำบล
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ อบต.ชีบน
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร อบต.ชีบน
คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประเมิน
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ประมวลภาพถ่ายการมอบภาพพระราชทาน ฯ ในพื้นที่ตำบลชีบน ทั้ง 3 รอบ
      
ท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดภาพได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

อบต.ชีบน มอบภาพพระราชทาน รอบ 1 ณ อบต.ชีบน
https://photos.app.goo.gl/shJ4GSQWwTGbJYUw6
 
...
 
  ประมวลภาพถ่ายการมอบภาพพระราชทาน ฯ ในพื้นที่ตำบลชีบ...
  โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ณ ศูนย์ฝึกกรมก่อส...
  โครงการเสริมพลังครอบครัวอบอุ่นให้กับสมาชิกศูนย์พัฒ...
  โครงการสามวัยสายใยรักแห่งครอบครัวให้กับสมาชิกศูนย์...
  โครงการจัดดอกไม้แห้งเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ให้กับผ...
  โครงการประดับผ้าเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ให้กับผู้พิ...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสง่า บ้านหนองอ้อ ตำบลชีบน ...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพ...
  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 12...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)