วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้อพันธ์ปลา ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่โครงการร่วมงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามเซปักตะกร้อ และสนามวอลเล่ย์วอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
1  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5356 ชัยภูมิ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รหัสครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง