วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
1  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5356 ชัยภูมิ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รหัสครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาของนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาพาหนะโครงการหนูน้อยเรียนรู้ ท่องโลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาพาหนะโครงการหนูน้อยเรียนรู้ท่องโลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง