วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาพาหนะโครงการหนูน้อยเรียนรู้ท่องโลกกว้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาพาหนะโครงการหนูน้อยเรียนรู้ท่องโลกกว้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
7  ส.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝาย บ้านหินลาด หมู่ที่ 4 ฝายห้วยชัน ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กจ 1963 ชัยภูมิ รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บ้าน (บ้านนายชาลี-บ้านนายไพฑูรย์) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่ 9 ภายในหมู่บ้าน (บ้านนางระเวียง ? บ้านนายโฮม) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 ภายในหมู่บ้าน (ซอยข้างวัด) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11 ภ่ายในหมู่บ้าน (ซอยโรงขนมจีน) ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง