องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest)ของอบต.ชีบน [ 22 ก.ค. 2564 ]8
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่1/2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]16
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565) [ 29 มี.ค. 2564 ]4
4 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพร่ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 23 ธ.ค. 2563 ]12
5 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 9 ธ.ค. 2563 ]15
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปี 2563p [ 25 ส.ค. 2563 ]13
7 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]12
8 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]15
9 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 6 ส.ค. 2563 ]14
10 รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลชีบน [ 17 ก.ค. 2563 ]16
 
หน้า 1|2