องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด Newborn baby [ 26 มี.ค. 2562 ]138
2 รายงานการจัดขบวนแห่ “นวัตวิถีชีบน” องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ : รายงานโดยนายทรงพล เสลานอก [ 5 ก.พ. 2562 ]141
3 แนวทางการจัดหาพัสดุ [ 1 ก.พ. 2562 ]152
4 วินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น Local government officials [ 14 ก.ย. 2561 ]129
5 11 คำย่อภาษาอังกฤษ" ที่คน อปท. ต้องรู้ ! [ 3 พ.ค. 2561 ]143
6 ความก้าวหน้าในสายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น Advancement [ 3 เม.ย. 2561 ]137
7 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) [ 2 เม.ย. 2561 ]149
8 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว ID Card [ 2 เม.ย. 2561 ]133
9 การปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น Civil servant registration [ 5 มี.ค. 2561 ]156
10 การพิมพ์หนังสือราชการไทย missive [ 7 ก.พ. 2561 ]153
 
หน้า 1|2