องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแจ้งขุดดิน [ 1 ม.ค. 2561 ]26
2 การแจ้งการถมดิน [ 1 ม.ค. 2561 ]26
3 การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ม.ค. 2561 ]24
4 การรับนักเรียนเข้ารระดับก่อนประถม [ 1 ม.ค. 2561 ]26
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ม.ค. 2561 ]26
6 การชำระภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2561 ]24
7 การขอต่ออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ม.ค. 2561 ]17
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ม.ค. 2561 ]28
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 1 ม.ค. 2561 ]17
10 การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ม.ค. 2561 ]18
 
หน้า 1|2