องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]10
2 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่่ยวกับสิ่งแวดล้อมของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]10
3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]11
4 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(อิเล็กทรอนิกส์)ของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]11
5 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]11
6 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]10
7 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]10
8 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน [ 20 ก.ค. 2564 ]10
9 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]14
10 ข้อบัญญัติ อบต.ชีบน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]17
 
หน้า 1|2|3|4