องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]9
2 แผนปฏิบ้ติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]10
3 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ข้อ ๐42) [ 25 ต.ค. 2566 ]20
4 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]14
5 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]10
6 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]82
7 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]8
8 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]27
9 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]151
10 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]152
11 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]152
12 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]207
13 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2564 ]134
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน(พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.ค. 2564 ]193
15 ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง แผนส่งเสริมคุณธรรมของอบต.ชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ก.ค. 2564 ]135
16 แผนดำเนินงานปี2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]195
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]173