องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พศ. 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]13
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พศ. 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]14
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พศ. 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]14
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ.2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]15
85 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 17 ธ.ค. 2560 ]15
86 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 17 ธ.ค. 2560 ]14
87 ประกาศให้เจ้าของที่ดินแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 [ 1 ธ.ค. 2560 ]20
88 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 29 ก.ย. 2560 ]13
89 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ย. 2560 ]27
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 2 ส.ค. 2560 ]16
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12