องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 


โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้กำหนดแผนการจัดทำโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่อสดงโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2564