องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 


จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation) ณ พื้นที่โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2564