องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 9 ส.ค. 2563 ]27
62 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 6 ส.ค. 2563 ]25
63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]26
64 ประชาสัมพันธ์ เรื่องรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด [ 20 เม.ย. 2563 ]33
65 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]20
66 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]40
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 2 ม.ค. 2563 ]14
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ฯ เป็นพนักงานจ้าง อบต.ชีบน [ 23 ธ.ค. 2562 ]55
69 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]13
70 ขอเชิญร่วมงานและร่วมประกวดกระบือตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ [ 5 ธ.ค. 2562 ]24
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12