องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 23 ธ.ค. 2563 ]25
52 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปี 2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]24
53 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการเเพรของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 [ 9 ธ.ค. 2563 ]25
54 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]247
55 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]40
56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]37
57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]32
58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]28
59 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]54
60 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 16 ส.ค. 2563 ]30
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12