องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ [ 24 ส.ค. 2564 ]30
32 เน้นยำ้เข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานศพ [ 24 ส.ค. 2564 ]74
33 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 23 ส.ค. 2564 ]48
34 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 23 ส.ค. 2564 ]23
35 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ [ 20 ส.ค. 2564 ]23
36 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 10 ส.ค. 2564 ]26
37 สื่อประชาสัมพันธ์โรคลัมปี สกิน จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ [ 12 ก.ค. 2564 ]24
38 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 [ 30 มิ.ย. 2564 ]28
39 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติม มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดชัยภูมิ [ 30 มิ.ย. 2564 ]27
40 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 30 มิ.ย. 2564 ]25
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13