องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation) [ 27 ส.ค. 2564 ]53
22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน [ 27 ส.ค. 2564 ]44
23 การปฏิบัติสำหับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อป้องเชื้อโควิด-19 [ 27 ส.ค. 2564 ]20
24 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 26 ส.ค. 2564 ]66
25 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ [ 24 ส.ค. 2564 ]24
26 เน้นยำ้เข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานศพ [ 24 ส.ค. 2564 ]67
27 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 23 ส.ค. 2564 ]41
28 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 23 ส.ค. 2564 ]17
29 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ [ 20 ส.ค. 2564 ]16
30 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 10 ส.ค. 2564 ]18
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12