องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 7 [ 25 ต.ค. 2564 ]0
12 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 8 [ 25 ต.ค. 2564 ]1
13 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 9 [ 25 ต.ค. 2564 ]1
14 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 10 [ 25 ต.ค. 2564 ]1
15 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 11 [ 25 ต.ค. 2564 ]0
16 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เขตเลือกตั้งที่ 12 [ 25 ต.ค. 2564 ]0
17 แผนการดำเนินงาน (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]4
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ต.ค. 2564 ]8
19 ขอเชิญประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]8
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]9
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12