องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 8 ธ.ค. 2559 ]30
102 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 22 พ.ย. 2559 ]33
103 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 [ 15 มี.ค. 2559 ]39
104 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 11 ม.ค. 2559 ]33
105 กำหนดแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 [ 11 ม.ค. 2559 ]35
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 ธ.ค. 2558 ]35
107 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันผัดหมี่ ส้มตำลีลาตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 พ.ย. 2558 ]37
108 ใบสมัครเข้าร่วมประกวดไก่พื้นเมืองประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]29
109 โครงการประกวดไก่พื้นเมืองประจำปี 2558 [ 11 พ.ย. 2558 ]29
110 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพานิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2557 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13