องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินฯ [ 19 พ.ย. 2564 ]6
2 การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ [ 1 พ.ย. 2564 ]8
3 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม [ 1 พ.ย. 2564 ]7
4 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 1 พ.ย. 2564 ]9
5 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 1 พ.ย. 2564 ]7
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]11
7 ประกาศ ผอ.กต.ชีบน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประงานงานการเลือกตั้งประจำอบต.ชีบน [ 27 ต.ค. 2564 ]13
8 ประกาศ กกต.ชีบน เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ต.ค. 2564 ]13
9 ประกาศ ผอ.กกต.จ.ชัยภูมิ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 ต.ค. 2564 ]13
10 ประกาศรายชื่อผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน [ 25 ต.ค. 2564 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13