องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
แผนส่งเสริมคุณธรรม


ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน(พ.ศ.2566-2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศอบต.ชีบน เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ชีบน(พ.ศ.2566-2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชีบน