องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 ก.พ. 2565 ]160
2 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ว่าด้วย การจัดตั้ง การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ.2558 [ 4 ก.ย. 2558 ]172
3 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 [ 4 ก.ย. 2558 ]165
4 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง [ 4 ก.ย. 2558 ]169
5 แผนปฏิบัติการงบประมาณโครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 542 ]121
6 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]171
7 แบบฟอร์มเสนอโครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]175