องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ 3 /๒๕๖๗ วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๗ [ 30 เม.ย. 2567 ]5
2 การประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ [ 23 พ.ย. 2566 ]9
3 ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ [ 3 พ.ย. 2566 ]9
4 แผนปฏิบัติการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 ก.พ. 2565 ]206
5 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ว่าด้วย การจัดตั้ง การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ.2558 [ 4 ก.ย. 2558 ]223
6 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 [ 4 ก.ย. 2558 ]205
7 แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง [ 4 ก.ย. 2558 ]213
8 แผนปฏิบัติการงบประมาณโครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 พ.ย. 542 ]169
9 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]213
10 แบบฟอร์มเสนอโครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]221