องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕0 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 18 มิ.ย. 2567 ]1
2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่าง [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องการเปิดเผยราคากลางกลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่าง [ 5 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศองค์การบยริหารส่วนตำบลชีบน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองอ้อ-บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 8 บ้านโนนนาพวง ตำบลชีบน [ 13 พ.ค. 2567 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองอ้อ-บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 8 บ้านโนนนาพวง [ 30 เม.ย. 2567 ]23
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 26 เม.ย. 2567 ]11
7 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]13
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]10
9 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 28 มี.ค. 2567 ]10
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-1963 ชัยภูมิ รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]9
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2567 ]12
12 ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]13
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]9
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2567 ]9
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]9
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่โครงการร่วมงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และงานบุญลอมข้าวใหญ่-ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า ประจำปี พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]10
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]9
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมาจัดทำบ่อดักไขมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2566 ]8
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]8
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]9
 
หน้า 1|2|3