องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันทรา