องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล

 

หัตถกรรม-จักสาน/ทอผ้าขาวม้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากไหม ด้ายโทเร เป็นผ้าขาวม้า สำหรับเป็นผ้าเช็ดตัว/เช็ดหน้านำด้ายมาปั่นและย้อมสีตามที่ต้องการ นำด้ายที่ย้อมสีแล้วแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งทำเครือและอีกส่วนหนึ่งเป็นด้ายสำหรับทอ ทำการทอด้วยมือโดยใช้กี่พื้นบ้านหรือกี่กระตุก

 

   
 

 ผ้าไหมมัดหมี่

                หัตถกรรม-ผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่