องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน นำโดยนายเมธา คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "กิจกรรมจิตอาสาทำฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยมีนายพลวรรธนพล ศักดิ์วรรธนชัย นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากร อบต.ชีบน และประชาชนบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1,12 ร่วมกันกรอกกระสอบทรายทำฝายกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ลำน้ำชีบริเวณวัดท่าสง่า บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2024-04-20
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-13
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-27
2024-02-19