องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจำวันและการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือด รุ่นที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ร่วมกับ กลุ่ม อสม.ตำบลชีบน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจำวันและการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือด ให้กับประชาชน หมู่ 4,5,6,7,10 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ยางนาดี พร้อมสถานที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 98 คน โดยผลการตรวจแบ่งออกได้ดังนี้ ผู้ที่มีความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 40.8 ผู้ที่ไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 52 และผู้ที่ปลอดภัย ร้อยละ 7.1  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

2024-04-20
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-13
2024-03-26
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-27
2024-02-19