องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ


วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุนธรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และเพื่อกำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล และมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะประโยชน์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารและบุคลากร อบต.ชีบน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดท่าสง่า บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2024-02-27
2024-02-19
2024-02-16
2023-12-20
2023-11-10
2023-11-03
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08