องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม “ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 66 เวลา 10.00 น.

นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม

“ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการ รับมอบนโยบายและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2024-02-27
2024-02-19
2024-02-16
2023-12-20
2023-11-10
2023-11-03
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08