องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านพังเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน


ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายสมบัติไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ด้านความมั่นคง)  องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิบ้านพักเด็ก ป้องกันจังหวัดชัยภูมิ ป้องกันอำเภอบ้านเขว้า และกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนางสาวสลิต สุทธิสาย ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลชีบน ผู้ประสบภัยบ้านพังเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ดินอ่อนตัวพังยุบลงทั้งหลัง

2024-02-27
2024-02-19
2024-02-16
2023-12-20
2023-11-10
2023-11-03
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08