องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนำ้ดี


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน จัดโครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนำ้ดี โดยมีนายเมธา คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

2024-02-27
2024-02-19
2024-02-16
2023-12-20
2023-11-10
2023-11-03
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08