องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ดำเนินการจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข "โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" โดยมี นายเมธา คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ, ผอ.รพ.สต. ,อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลชีบน และเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม พ.ศ..2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

2024-02-27
2024-02-19
2024-02-16
2023-12-20
2023-11-10
2023-11-03
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08