องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน


“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” หรือในชื่อเต็มว่า International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ถูกกำหนดโดย องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ให้ตรงกับ วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการ และความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมาย “โลกที่ปราศจากยาเสพติด”

#ประวัติความเป็นมา

ย้อนไปเมื่อปี 2530 หรือกว่า 36 ปี ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบค้ายาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking: ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

2024-02-27
2024-02-19
2024-02-16
2023-12-20
2023-11-10
2023-11-03
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08