องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เกษตรทฤษฎีใหม่"


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ได้ดำเนินการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เกษตรทฤษฎีใหม่" โดยมีนายเมธา คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และบุคลากร อบต.ชีบน เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่นายสนิท พรหมรูป หมู่ที่ 10 (บ้านไร่ชายทุ่ง By ผู้ใหญ่ชล)

2023-02-28
2023-01-18
2023-01-15
2022-12-14
2022-12-09
2022-11-02
2022-10-18
2022-09-22
2022-09-06
2022-05-19