องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เกษตรทฤษฎีใหม่"


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ได้ดำเนินการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เกษตรทฤษฎีใหม่" โดยมีนายเมธา คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และบุคลากร อบต.ชีบน เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่นายสนิท พรหมรูป หมู่ที่ 10 (บ้านไร่ชายทุ่ง By ผู้ใหญ่ชล)

2023-11-10
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08
2023-09-01
2023-08-24
2023-06-26
2023-03-30
2023-02-28