องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เกษตรทฤษฎีใหม่"


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ได้ดำเนินการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เกษตรทฤษฎีใหม่" โดยมีนายเมธา คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และบุคลากร อบต.ชีบน เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่นายสนิท พรหมรูป หมู่ที่ 10 (บ้านไร่ชายทุ่ง By ผู้ใหญ่ชล)

2024-04-30
2024-04-30
2024-04-30
2024-04-30
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-13
2024-03-26