องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


ประชุมกองทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลชีบน ประจำปี 2566


องค์การบริการส่วนตำบลชีบน จัดการประชุมกองทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลชีบน โดยมีนายเมธา คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พร้อมด้วยนางสาวนัฎฐาพร จานแสน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลชีบน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

2024-02-27
2024-02-19
2024-02-16
2023-12-20
2023-11-10
2023-11-03
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08