องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


ประชุมกองทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลชีบน ประจำปี 2566


องค์การบริการส่วนตำบลชีบน จัดการประชุมกองทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลชีบน โดยมีนายเมธา คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน พร้อมด้วยนางสาวนัฎฐาพร จานแสน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลชีบน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

2023-02-28
2023-01-18
2023-01-15
2022-12-14
2022-12-09
2022-11-02
2022-10-31
2022-10-18
2022-09-22
2022-09-06