องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียนความเสียหายอันเนื่องมาจาก"เหตุอุทกภัย"เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ


2023-11-10
2023-10-25
2023-10-16
2023-10-16
2023-10-08
2023-09-01
2023-08-24
2023-06-26
2023-03-30
2023-02-28