องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียนความเสียหายอันเนื่องมาจาก"เหตุอุทกภัย"เพื่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ


2023-01-18
2023-01-15
2022-12-14
2022-12-09
2022-11-02
2022-10-18
2022-09-22
2022-09-06
2022-05-19
2022-05-10