องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นผู้นำสมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการอบต.ชีบน


2023-02-28
2023-01-18
2023-01-15
2022-12-14
2022-12-09
2022-11-02
2022-10-31
2022-10-18
2022-09-22
2022-09-06