องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


นายเมธา คุ้มหมู่ นายกอบต.ชีบน เป็นประธานจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ "วินัยและการรักษาวินัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


นายเมธา  คุ้มหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เป็นประธานจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “วินัยและการรักษาวินัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่สนใจ  โดยจัดกิจกรรมวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

2024-04-30
2024-04-30
2024-04-30
2024-04-30
2024-04-24
2024-04-20
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-13
2024-03-26