องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม "รักษ์นำ้ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน"


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านวังกำแพงสาธารณประโยชน์

2023-02-28
2023-01-18
2023-01-15
2022-12-14
2022-12-09
2022-11-02
2022-10-31
2022-10-18
2022-09-22
2022-09-06