องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT)และภายนอก (EIT) ประเมิน
การควบคุมภายใน
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.ชีบน
คู่มือสำหรับประชาชน
สป.สช ตำบล
คลังเผยแพร่ความรู้วิชาการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนดำเนินการประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
รายงานสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชีบน

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00027 ป้ายไฟวิ่ง นครราชสีมา [ 2 ] [ 400 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [21-09-2021 17:04] [22-09-2021 20:18]
00026 ไม้กั้นรถยนต์ ชัยภูมิ [ 1 ] [ 43 ] ตลาดเทคโนโลยี [20-09-2021 16:57] [21-09-2021 14:21]
00025 บุญกฐินสามัคคี [ 1 ] [ 71 ] บุญกฐิน [18-09-2021 08:56] [18-09-2021 15:02]
00024 บุญกฐินสามัคคี [ 0 ] [ 37 ] บุญกฐิน [18-09-2021 08:56] ยังไม่มีคนตอบ
00023 ไฟเบอร์ออฟติค บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 36 ] sale [18-09-2021 08:50] ยังไม่มีคนตอบ
00022 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx บุรีรัมย์ [ 1 ] [ 54 ] ตลาดเทคโนโลยี [17-09-2021 14:05] [18-09-2021 03:16]
00021 ป้ายไวนิล บุรีรัมย์ [ 1 ] [ 52 ] sale [16-09-2021 15:57] [16-09-2021 17:12]
00020 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx โคราช [ 1 ] [ 56 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [15-09-2021 09:56] [16-09-2021 09:35]
00019 ไถ่ชีวิตสัตว์ตัดกรรม [ 2 ] [ 50 ] น้ำใจไทย [14-09-2021 13:28] [15-09-2021 03:21]
00018 รับทำเว็บไซต์ สุรินทร์ [ 0 ] [ 53 ] sale [13-09-2021 15:00] ยังไม่มีคนตอบ
00017 วัดแสงแก้วโพธิญาณ [ 1 ] [ 44 ] เพื่อคนไทย [13-09-2021 10:18] [13-09-2021 14:33]
00016 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สุรินทร์ [ 1 ] [ 86 ] ตลาดเทคโนโลยี [08-09-2021 15:37] [09-09-2021 10:45]
00015 ป้ายไวนิล นครราชสีมา [ 1 ] [ 60 ] saleman [07-09-2021 09:57] [07-09-2021 22:40]
00014 ประตูอัตโนมัติ นครราชสีมา [ 0 ] [ 47 ] sale [06-09-2021 11:54] ยังไม่มีคนตอบ
00013 ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร [ 0 ] [ 40 ] นาคะเสถียร [06-09-2021 09:58] ยังไม่มีคนตอบ
00012 รับทำเว็บไซต์ โคราช [ 1 ] [ 87 ] ออลล์เว็บ [04-09-2021 12:15] [04-09-2021 21:29]
00011 วัดพระบาทน้ำพุ [ 0 ] [ 38 ] คนไทยใจดี [04-09-2021 12:06] ยังไม่มีคนตอบ
00010 ป้ายไวนิล โคราช [ 0 ] [ 42 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [04-09-2021 11:45] ยังไม่มีคนตอบ
00009 มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเป็นตัวกลางในการทำกุศลของท่านสำหรับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคเ [ 0 ] [ 38 ] น้ำใจ [04-09-2021 10:46] ยังไม่มีคนตอบ
00008 สแกนลายนิ้วมือ นครราชสีมา [ 1 ] [ 65 ] ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [03-09-2021 15:28] [03-09-2021 19:31]
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]