องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.cheebon.go.th
 
 
 


จัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (สีเขียว) ประจำตำบลชีบน


องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ผอ.ร.ร.บ้านหินลาด และประชาชน ร่วมกันจัดศูนย์พักคอย (CI) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (สีเขียว) ประจำตำบลชีบน ณ โรงเรียนบ้านหินลาด และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดศูนย์พักคอย (CI) เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลชีบน